Karate

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ A ŽIAKOV – 3. kolo

Erik Kurčina – 2. miesto

M-SR V KUMITE DRUŽSTIEV (10-11 ročných)

3. miesto Karate klub Dolný Kubín