VEREJNÉ INFO

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV:

ROK 2019

ŠPORTOVÝ KLUB SUMA
1. Športový klub METEOR Dolný Kubín 1 950 €
2. Mestský plavecký klub Dolný Kubín 3 300 €
3. Športový klub polície – vodné športy 4 200 €
4. BOJOVNÍCI o. z. 1 300 €
5. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 2 300 €
6. TJ Orava Dolný Kubín 3 710 €
7. Tenisový klub – Dolný Kubín 1 000 €
8. Mestský hokejový klub Dolný Kubín 17 000 €
9. Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín 1 500 €
10. Karate klub Dolný Kubín 1 500 €
11. ŠK Kubínska Hoľa 3 100 €
12. BK Dolný Kubín 2 000 €
13. VK ORAVA Dolný Kubín 1 500 €
14. Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín 1 000 €
15.
Športový klub ELKOP WLC Dolný Kubín 2 700 €
16.
TJ Dolný Kubín stolnotenisový klub 1 600 €
17.
MFK Dolný Kubín 24 490 €
18.
Triatlon team Dolný Kubín 2 150 €
19.
TJ ZVL Dolný Kubín 700 €
20.
Kubínske bedmintonové šelmy D. Kubín 3 800 €
21.
Klub lyžiarov Oravy 1 500 €
22.
Žatva 90 o. z. 6 100 €
23.
OZ priatelia feedra 300 €

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE NA PROJEKTY ŠPORTOVÝCH KLUBOV:

ROK 2019

ŽIADATEĽ PROJEKT SUMA
1. Muškársky klub Dolný Kubín Priečne prahy na potokoch 500 €
2. TJ Orava Dolný Kubín Návrat k výškam Oravskej latky 1 500 €
3. Kohútik občianske združenie Detský bedmintonový turnaj pri príležitosti MDD 2019 500 €
4. Kohútik občianske združenie Bedminton pre všetkých 250 €
5.
Športový klub ELKOP WLC D. Kubín Vzpieračský letný ,,Hexagonál“ – 2. ročník 400 €
6.
AB and MH, s.r.o. Benefičné Angličáky – 5. ročník 500 €
7.
RBRN o. z. King of the North (street workout) 500 €
8.
Žatva 90 o.z. Florbalové leto 2019 1 250 €
9.
Mgr. Markéta Kotlínová Kubínska rybička – 4. ročník, plavecké preteky pre neregistrované deti a mládež 1 100 €
10.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže – Oblastné centrum Orava – Liptov Beh mladých pre cieľ 500 €

 

Pracovná náplň Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín:

 • komplexné riadenie a vedenie Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín a zodpovednosť za jeho činnosť
 • komplexné riadenie a vedenie činností športových zariadení a zabezpečovanie ich prevádzky, rekonštrukcie a údržby
 • organizovanie a koordinovanie pracovných činností na oddelení
 • zodpovednosť za účelné a efektívne hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom
 • zabezpečovanie odborných podkladov pre rokovanie orgánov mesta
 • zabezpečovanie organizovania a súčinnosti pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a súťaží
 • zabezpečovanie propagácie a prezentácie činností športových zariadení a športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a súťaží
 • vedenie spisovej dokumentácie, databáz, evidencií a súvisiacej administratívy v oblasti športu
 • zodpovednosť za vytváranie podmienok pre relaxačné, športové a pohybové aktivity verejnosti (vrátane zdravotne postihnutých osôb)
 • zodpovednosť za činnosti súvisiace s poskytovaním a kontrolou vyúčtovania poskytnutých dotácií v oblasti športu
 • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci oddelenia
 • vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťami oddelenia
 • zabezpečovanie spolupráce s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti športu, orgánmi verejnej správy, organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami
 • zodpovednosť za zabezpečovanie nenávratných finančných prostriedkov v oblasti športu (fondy, dotácie sponzorské príspevky a pod.)
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného zamestnanca, prednostu MsÚ a primátora mesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*