VEREJNÉ INFO

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV:

ROK 2018

ŠPORTOVÝ KLUB SUMA
1. Mestský hokejový klub Dolný Kubín 17 000 €
2. ŠK WLC Elkop Dolný Kubín 2 000 €
3. Mestský plavecký klub 3 300 €
4. Športový klub METEOR Dolný Kubín 2 100 €
5. Žatva 90 – florbal 3 600 €
6. Športový klub polície – vodné športy 2 000 €
7. TJ Orava Dolný Kubín 1 959 €
8. Karate klub Dolný Kubín 1 300 €
9. TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub 300 €
10. Kubínske bedmintonové šelmy 1 800 €
11. BKM Dolný Kubín 4 600 €
12. BK Dolný Kubín 2 500 €
13. ŠK Kubínska hoľa 1 800 €
14. Mestský športový klub Hviezda 2 600 €

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE NA PROJEKTY ŠPORTOVÝCH KLUBOV:

ROK 2018

ŽIADATEĽ PROJEKT SUMA
1. OZ Žatva 90 Florbalové leto 2018 1 000 €
2. WLC ELKOP Vzpieračský letný „Hexagón“ 550 €
3. TJ Orava Dolný Kubín Medzinárodný vrhačský míting 700 €
4. BKM Dolný Kubín Prázdninové leto s loptou 1 000 €

MsZ schválilo dňa 01.03.2018 poskytnutie mimoriadnych dotácií na realizáciu projektov a aktivít talentovanej mládeže pre:

a) v súlade s VZN č.3/2017 O poskytovaní dotácií poskytnutie mimoriadnej dotácie 500,-€ na realizáciu projektov a aktivít talentovanej hráčky tenisu Romany Tarajovej pre ARDES, s.r.o.

b) v súlade s VZN č.3/2017 O poskytovaní dotácií poskytnutie mimoriadnej dotácie 500,-€ na realizáciu projektov a aktivít mladej talentovanej plavkyne Niny Hodoňovej pre Triatlon Team Dolný Kubín.

c) v súlade s VZN č.3/2017 O poskytovaní dotácií poskytnutie mimoriadnej dotácie 500,-€ na realizáciu projektov a aktivít mladého talentovaného snowbordistu Tomáša Šagáta pre OZ Žatva 90.

 

Pracovná náplň Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín:

 • komplexné riadenie a vedenie Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín a zodpovednosť za jeho činnosť
 • komplexné riadenie a vedenie činností športových zariadení a zabezpečovanie ich prevádzky, rekonštrukcie a údržby
 • organizovanie a koordinovanie pracovných činností na oddelení
 • zodpovednosť za účelné a efektívne hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom
 • zabezpečovanie odborných podkladov pre rokovanie orgánov mesta
 • zabezpečovanie organizovania a súčinnosti pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a súťaží
 • zabezpečovanie propagácie a prezentácie činností športových zariadení a športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a súťaží
 • vedenie spisovej dokumentácie, databáz, evidencií a súvisiacej administratívy v oblasti športu
 • zodpovednosť za vytváranie podmienok pre relaxačné, športové a pohybové aktivity verejnosti (vrátane zdravotne postihnutých osôb)
 • zodpovednosť za činnosti súvisiace s poskytovaním a kontrolou vyúčtovania poskytnutých dotácií v oblasti športu
 • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci oddelenia
 • vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťami oddelenia
 • zabezpečovanie spolupráce s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti športu, orgánmi verejnej správy, organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami
 • zodpovednosť za zabezpečovanie nenávratných finančných prostriedkov v oblasti športu (fondy, dotácie sponzorské príspevky a pod.)
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného zamestnanca, prednostu MsÚ a primátora mesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*